Lò hơi đốt trấu vỏ

Lò hơi tầng sôi đốt trấu vỏ do Công ty TNHH Kim Trường Phúc...

     Là loại lò hơi đốt các nhiên liệu Biomass (mùn cưa, vỏ trấu, than cám, ...) mang lại hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí sản xuất.